TLG Chat

  Statusi

LiyonaServ

  Funkcionalnost

  Komande

TLG Chat - LiyonaServ Komande

KomandaOpis
/ls ko je [ NICK ]Sa ovom komandom mozes videti informacije o nekom nicku
/ls info [ NICK ]Komanda je slicna kao “KO JE” samo dobijas dodatne informacije o nicku
/ls reg [ #GRUPA ] [ LOZINKA ]Komanda sluzi za registraciju grupe. Potrebno je imati registrovan i identifikovan nick
/ls ident [ #GRUPA ] [ LOZINKA ]Identifikuje te kao menadzera grupe. Zato je takodje potrebno imati registrovan i identifikovan nick. Naravno i znati lozinku grupe
/ls info [ #GRUPA ]Sa ovom komandom dobices informacije o grupi
/ls pozovi [ NICK ] [ #GRUPA ] Menadzer moze pozvati korisnike koji nisu u njegovoj “pivatnoj”/blokiranoj grupi i da da odredjenim korisnicima pristup
/ls status [ #GRUPA ] dodaj [ NICK ] [ STATUS ] Komanda za dodavanje statusa. [ STATUS ] parametar moze biti “konsultant”, “asistent” ili “spiker”
/ls status [ #GRUPA ] lista Prikazuje listu trenutnih statusa grupe
/ls status [ #GRUPA ] brisi [ NICK ] Komanda za brisanje statusa korisniku
Statistika
0
Redova Koda
0
Resenih Problema