Kompjuterske mreze

 • Kompjuterske mreze

  Komunikacija i jezik su prosirili mogucnost ljudstva. Kroz upotrebu jednog zajednickog jezika mogu ljudi znanje i iskustvo da razmene i da se koordinisu. Slicno tome mogu kompjuterski programi da postanu mnogo mocni kada dobiju mogucnost da komuniciraju sa drugim programima preko mreze. Mnoge aplikacije kao sto je e-mail, sajtovi ili IM su od umrezivanja zavisni. Svaka takva aplikacija bazira na odredjene mrezne protokole. Ti protkoli koriste iste opste metode za razmenjivanje informacije preko mreze.

  OSI model

  Kada zele dva kompjutera da pricaju medjusobno moraju da koriste isti jezik. Struktura tog jezika se opisuje preko slojeva OSI modela. Taj model definise standarde koji omogucavaju hardveru kao sto je switch, router ili firewall da se koncentrise na odredjene aspekte komunikacije a druge ne vazne aspekte da ignorise. OSI model je podeljen u slojeve komunikacije. Sa time je omoguceno routerima i firewallima da se koncentrisu u donjim slojevima na razmenu podataka, a visoke slojeve da ignorisu jer se visoki slojevi komunikacije koriste od raznih aplikacija.

  Ima 7 OSI model slojeva a oni su

  1) Fizicki sloj

  Ovaj sloj je zaduzen za fizicnu bezu izmedju dve tacke. To je naj nizi sloj cija je glavna uloga da prenosi bit strimove. Ovaj sloj je zaduzen i za uspostavljanje, pracenje i smanjenje komunikacije bit strimova.

  2) Sloj veze

  Sloj veze je za stvarni prenos podataka izmedju dve tacke zaduzen. Za razliku od fizickog sloja, koji se brine za prenos cistih bitova, nudi sloj veze na vislji nivo funkcije kao sto su korekcija gresaka i kontrola protoka. Ovaj sloj pruzi i procedure za uspostavljanje, pracenje i deaktiviranje konekcije mreznog sloja.

  3) Mrezni sloj

  Mrezni sloj deluje kao posrednik. Njegov glavni zadatak je prenos informacije izmedju nizih i visljih slojeva. Na ovom sloju je naseljeno adresiranje i usmeravanje( routing ).

  4) Transportni sloj

  Ovaj sloj nudi transparentan prenost izmedju sistema. Dok transportni sloj omogucava pouzdanu komunikaciju, dozvoljava ovaj sloj visljim slojevima da se pouzdano i ekonomicno ne brinu za prenos podataka.

  5) Komunikacioni sloj

  Komunikacioni sloj zaduzen za uspotavljanje i pracenje konekcije izmedji dve mrezne aplikacije.

  6) Prezentacioni sloj

  Prezentacioni sloj je, kako ime kaze, zaduzen da prezentuje aplikacijama podatke u sintaksi ili jeziku, koje one razumu. To omogucava kriptografiju i kompresiju.

  7) Aplikacioni sloj

  Aplikacioni sloj se brine za zahteve aplikacije.

   

  Ako se podaci komuniciraju preko ovih protokolnih slojeva, desava se to u malim jedinicama zvanim paketima. Svaki paket sadrzi implementacije gore navedenih protokolnih slojeva. Taj proces se zove enkapsulacija. Svaki sloj sadrzi header( zaglavlje ) i body( telo ). U headeru stoje za taj i taj sloj vazne informacije protokola, dok body sadrzi podatke tog i tog sloja. Body jednog sloja sadrzi kompletan paket kao kore od luka.

  Praktican primer

  Kada se sa Vasim pretrazivacem na primer krecete kroz internet, onda formira ethernet(LAN) kabal i mrezna karta fizicki sloj. Oni se brinu za prenos cistih bitova sa jednog do drugog kraja kabla. Kao sledece sledi sloj veze. U nasem primeru sa pretrazivacem je ethernet sloj veze. Ethernet obezbedjuje na nizim nivou komunikaciju izmedju ethernet portova i LAN-a( mreze ). Ovaj protokol dozvoljava komunikaciju izmedju ethernet portova, al ne sadrzi IP adrese. Koncept IP adrese postoji tek u sledecem sloju, a to je mrezni sloj. Pored adresiranja je ovaj sloj zaduzen da se podaci pomeraju sa jedne adrese do druge. Ova tri sloja su u mogucnosti, zajedno, podatke sa jedne IP adrese do druge IP adrese da posalju. Sada idemo kod transportnog sloja, koji se kod web podataka zove TCP. Ovaj sloj nudi dvosmernu soket konekciju. Pojam TCP/IP opisuje koriscenje TCP na transportnom sloju, a IP adresu na mreznom sloju.

  Web saobracaj koristi HTTP protokol za komunikaciju. Ovaj protokol se nalazi na naj visljem sloju OSI modela. Kada se krecete kroz internet, onda Vas pretrazivac komunicira u Vasoj mrezi preko interneta sa serverom u drugoj mrezi. U tom procesu se paketi enkapsuluju do naj nizeg sloja. Posle toga se predaje routeru. Routera ne zanima sta u paketima tacno pise, mora router samo protokole do mreznog sloja da implementira. Router salje pakete preko interneta. Router druge mreze dodaje prokol headerima informacije dubljih protokola da bi paketi stigli na cilj.

   

  , , , , , , , , , , , , , ,

0 komentara

Komentari